کسی

کسی که پیش از تکمیل بیتوتة نصف شب در منی، برای تکمیل اعمال حج به مکه برود و پیش از فجر یا بعد از آن برگردد، چه حکمی دارد؟ آیا کفاره ای بر گردن اوست؟

کسی که می خواهد به‎جای بیتوته در منی، در مکه بماند و مشغول عبادت باشد، باید بیشتر قسمت شب تا صبح را در مکه بماند و عبادت کردن، تنها در نیمه شب کافی نیست. به همین جهت اگر شخصی منی را پیش از نیمه شب به قصد مکه ترک کند، در واقع بیتوته در منی را عمدی ترک کرده است و بر وی واجب است که به خاطر این کار کفاره پرداخت کند.