برای کسی که در روز دوازدهم رمی جمرات می‏کند تا پس از زوال جایز نیست که

برای کسی که در روز دوازدهم رمی جمرات می‏کند تا پس از زوال جایز نیست که از منی خارج گردد، با توجه به این که محل رمی جمره در این زمان به شدت انباشته از حجاج است؛ همچنین اضافه بر شدت گرمای ناشی از ازدحام و هوای بازدم، بسیاری از آنان به خصوص زنان دچار آفتاب زدگی می گردند، با این وضعیت آیا جایز است که حج گزار رمی و دخول در منی را تا بعد از زوال به تأخیر اندازد؟

این کار فایده ای برای او ندارد، زیرا معمولا ازدحام بعد از ظهر بیشتر می شود، به هرحال رمی کردن و سپس کوچ کردن هنگام بعد از ظهر جایز است.