روز سه شنبه برابر با 19 دسامبر به مکه رسیدیم. بر این اساس که وقوف در عرفه مصادف با روز شنبه برابر با 30 دسامبر خواهد بود،

روز سه شنبه برابر با 19 دسامبر به مکه رسیدیم. بر این اساس که وقوف در عرفه مصادف با روز شنبه برابر با 30 دسامبر خواهد بود، قصد اقامت ده روز را کردیم و بر همین اساس شروع کردیم نماز مان را تمام بخوانیم، ولی روز بعد حکومت عربستان اعلام کرد که وقوف در عرفه، مصادف با روز جمعه و برابر با 29 دسامبر خواهد بود، بر این اساس مدت اقامت ما در مکه تنها 9 روز خواهد بود. ما متوجه این امر نشدیم و چون معتقد بودیم که رفتن به عرفه سفر نخواهد بود، در طول اقامتمان در مکه، نماز مان را به صورت تمام ادامه دادیم، اما پس از سفر به عرفه و در خلال نماز ظهر و عصر، یکی از علمای راهنما که همراه ما بود به ما تذکر داد که ما در حال سفریم و واجب است که نماز مان را قصر بخوانیم، زیرا ما ده روز در مکه اقامت نداشته ایم. بر اساس این حکم، در روزهای باقی ماندة حج نماز را در منی و مکه قصر خواندیم، حال حکم نماز کاملی که در مکه و پیش از رفتن به عرفه خواندیم چه می شود؟ و حکم نمازهای قصری که در روزهای باقی ماندة حج خواندیم چیست؟ آیا رفتن از مکه به عرفه و منی سفر به حساب می‎آید یا این که مکه و منی و عرفه یک منطقه شمرده می شود؟

مادامی که مکلف نمازهای چهارگانه را کامل به‎جا که نمازش را به صورت کامل ادامه دهد. اما خارج شدن از مکه به عرفه آورده باشد، سپس برای وی آشکار گردد که اقامت ده روز ادامه نخواهد داشت، بر وی لازم است و سپس مزدلفه، سفر نیست. لکن خارج شدن از خود همان منطقه به حساب می‎آید؛ و این خروجی است که اقامت را دچار اشکال می سازد و موجب قصر می‏‏گردد، لذا در بقیه روزها واجب است که نماز را قصر بخوانند.