زنی به حج رفت

زنی به حج رفته و هنگام رسیدن به بیت الله الحرام از دنیا رفته است. وی را در شعب ابوطالب دفن کرده اند، حکم شرعی حج او چه می شود و آیا برای او حج، ثبت می‏‏گردد؟

بلی، چنانچه به بیت الله الحرام رسیده باشد، صحت حجّ او بعید نیست.