از امام حس

از امام حسين(ع) روايت شده است كه فرمودند: « و إنّى أحقُّ بهذالامر لقرابتى من رسول الله ». آيا معيار حاكم اسلامى اين است كه با رسول خدا(ص) قرابت داشته باشد؟

درستى سند اين روايت براى ما ثابت نشده است. عبارت مشهور اين است كه آن حضرت فرمودند: « و أنا احق من غير ». من فكر نمى كنم امام حسين(ع) براى مبناى امامت خود بر مسلمانان به قرابت ] با پيامبر خدا(ص)[ نياز داشته باشد، و ـ اگر حديثى كه در سؤال آمده است نيز درست باشد ـ شايد مقصود آن حضرت اين باشد كه خط رسالت و مكتب براساس حديث معروف « حسينٌ منى و أنا من حسين »، در ماهيت چنين قرابتى قرار دارد و شايد اين قرابت در نزديكى فكرى، روحى و عملى به مكتب نقشى مؤثر داشته باشد. پاسخ امام حسين(ع) به والى مدينه كه او را به بيعت با «يزيد» دعوت كرده بود به همين مطلب اشاره دارد: « انا اهل بيت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائله و مهبط الوحى و التنزيل »; اين سخن بر اين مفهوم دلالت دارد كه انتساب آن حضرت به اين خاندان نشان دهنده ى انتساب كامل او به همه ى اين عناوين بزرگ است و شايد همه ى اين مطالب را از اين سخن الهى دريابيم: ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا )(احزاب/32)، والله العالم.