مى خواهم

مى خواهم نظر اسلام را درباره ى «بوديسم» بدانم، آيا بودايى كافر يا مشرك است؟ و اگر مسلمانى از اسلام روگردانده و بودايى شود طبق شريعت اسلامى حكم او چيست؟

در اصطلاح فقه اسلامى، كافر يا كتابى است كه شامل مسيحى، يهودى و بنابر يك قول، زرتشتى مى شود و يا غيركتابى كه شامل كسانى مى شود كه نه كتابى هستند و نه مسلمان مى باشند; بنابراين بودايى كافر غير كتابى ست; در صورتى كه فرض كنيم مسلمانى به اين دين گرويده باشد، چنين فردى مرتد است. در تشخيص اين امر و اجراى احكام شرعى درباره ى او بايد به حاكم شرع مراجعه شود. قرآن درباره ى بت پرستان اصطلاح مشرك را به كار برده است; اما اهل كتاب از نظر قرآن مشرك نيستند; حتى اگر بعضى از اعتقاداتشان به شرك منتهى شود. قرآن كريم دراين باره فرموده است: ( لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين )(بينه/1)، «كافران اهل كتاب، چون مشركان نيستند.»