آداب اجتماعى مد نظر آيه ى شريفه ى زيرا را چه گونه بايستى تفسير كرد: «اى مؤمنان چون به شما گفته شو

آداب اجتماعى مد نظر آيه ى شريفه ى زيرا را چه گونه بايستى تفسير كرد: «اى مؤمنان چون به شما گفته شود در مجالس جا باز كنيد. تا خداوند در كار شما گشايش آورد.»؟ «يا ايها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم»(مجادله/11).

اين آيه به يكى از مضامين آداب اجتماعى اسلام يعنى آداب نشست و برخاست مى پردازد. مردم گاهى پيرامون پيامبر(ص) يا هر شخص برجسته ى ديگرى كه با توجه به علم يا هر خصوصيت ديگر او كه با حيات آنان مرتبط بود گرد مى آمدند به شكلى انبوه جمع مى شوند; به گونه اى كه تازه واردان جايى براى نشستن نمى يافتند. چون نشستگان حاضر نبودند جايى را كه اشغال كرده بودند - بى آن كه در اين نشستن ضرورتى باشد - به ديگران بدهند يا آن كه جابه جا شوند تا تازه واردان جايى براى نشستن بيابند. و اين واكنش را به پيروى از پيچيدگى هاى درونى خود انجام مى كردند. اين آيه به منظور ارشاد و هدايت نفوس آنان نازل و به آنان يادآور شد كه در مجالس بايستى تا آن جا كه امكان دارد گشاد نشست و براى ديگران جا باز نمود. شايد هم اين آيه و رهنمود آن در ضرورت گشاد نشينى و جا باز كردن براى تازه وارد را بدون در نظر گرفتن روابط گوناگونى كه با نشستگان يا نيازى كه به آنان دارد گرامى بدارند و براى او جايى مناسب در نظر بگيرند.