چه غسل هايى انسان را از وضو بى نياز مى كنند؟

چه غسل هايى انسان را از وضو بى نياز مى كنند؟

همه غسل هاى واجب انسان را از وضو بى نياز مى نمايند، به جز غسل «استحاضه وسطى». هم چنين غسل هاى مستحبى كه استحباب آن ها شرعاً به اثبات رسيده باشد، شخص را از وضو بى نياز مى گردانند; مانند غسل جمعه، غسل احرام و غسلى كه براى دخول به مسجد الحرام و مانند آن ها انجام مى گردد. كه اين گونه غسل ها را در رساله ى عملى خود (فقه الشريعة) به صورت مفصل شرح داده ام.