خداوند مى

خداوند مى فرمايد:(وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها; و اينگونه قرآن عربى را برتو وحى كردم تا أم القرى] مكه[ ومردم پيرامون آن را انذار كنى...)( ) بعضى از خاورشناسان دعوت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) را به مكه و مناطق پيرامون آن محدود مى كنند. ما چگونه جواب اين نظريه را بدهيم؟

اين آيه سخن از مرحله اول دعوت حضرت محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) به ميان مى آورد، به اين اعتبار كه أمُّ القرى ]مكه[ و اطراف آن چون پايگاهى بود كه نهضت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در آن بال مى گشود، بويژه اينكه «مكّه» با مركزيّت اقتصادى، فرهنگى، دينى و سياسى كه براى منطقه داشت به عنوان مركز اجتماع مردم شبه جزيره عربستان ايفاى نقش مى كرد لذا با اعلام دعوت در اين نقطه، پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) نيازى براى سفر به ديگر نقاط آن منطقه نداشت. در قرآن كريم در پاسخ به اين ادعاها آمده است: (و ما أرسلناك إلاّ كافّةً للنّاس بشيراً ونذيراً; و ما تو را جز براى همه مردم نفرستاديم تا ]آنها را به پاداش هاى الهى[ بشارت دهى و ]از عذاب او [بترسانى )( ) و:(قل يا أيها النّاس إني رسول الله إليكم جميعاً; بگو اى مردم! من فرستاده خدا بسوى همه شما هستم)( )