دانشجويى فقير و بى چيز هستم، كه ازدواج كردن براى من امرى نسبتاً محال و غير ممكن به شمار مى آيد. گاهى اوقات به علت زيادى عوامل تح

دانشجويى فقير و بى چيز هستم، كه ازدواج كردن براى من امرى نسبتاً محال و غير ممكن به شمار مى آيد. گاهى اوقات به علت زيادى عوامل تحريك كننده صبر خود را از دست مى دهم; و به علت عوامل جسمى و سلامت بدنم قادر به كنترل هوس هاى خود نمى باشم. البته سخن خداوند تبارك و تعالى را خوانده ام كه مى فرمايد:( و آنان كه (وسيله ) زناشويى نيابند بايد خويشتن دارى و پاك دامنى پيش گيرند تا خداوند از بخشش خود بى نيازشان گرداند.)

سؤال: با توجه به اين كه به علت هوس هاى نفسانى مرتكب گناه شده ام به من پيشنهاد مى فرماييد كه چه كارى را انجام بدهم؟ زيرا كه من براى دين و ايمانم نگران هستم.

انسان چه زن و چه مرد نمى تواند تمام آرزوهاى خود را در دنيا برآورده نمايد. و اصولا چه كسى توانسته است به تمام آرزوهاى دنيوى خود دست يابد؟ بنابراين در برخى از امور و مسائل چاره اى جز صبر و شكيبايى نداريم. انسان بايد زندگى خود را بر مبناى قدرت اراده ى خويش پيش ببرد; و در مورد آرزوها و بلند پروازى هاى خود جنبه هاى مثبت و منفى را در نظر بگيرد; كه اين نكته بسيار مهم مى باشد.

البته ما به فشار غريزه ى جنسى در جوانان آگاهيم; و ليكن اين مسأله را ياد آور مى شويم كه در صورت نبود راهى براى فرو نشاندن غريزه ى جنسى براى انسان نباشد بايد خود را به امور ديگرى مشغول نمايد و از آن چه كه غريزه ى جنسى را تحريك مى كند، مانند فيلم هاى عاشقانه يا صحنه هاى تحريك كننده و مانند آن ها دورى گزيند. همان طور كه مى دانيم كنترل غريزه ى جنسى نيز براى برخى از افراد بسيار سخت است; و ليكن با اين حال چاره اى جز صبر وجود ندارد:( و بر آن چه كه به تو رسد شكيبايى كن، كه اين از كارهاى استوار است.) خداوند در آيه ى ديگرى مى فرمايد:( و اگر شكيبايى و پرهيزگارى پيشه كنيد، همانا اين از استوارترين ـ جدى ترين ـ كارهاست.) حضرت على (ع) نيز مى فرمايند: «بر شما باد صبر كردن; چرا كه صبر در ايمان به منزله سر از تن است. همان طور كه در تن بى سر خيرى نيست، خيرى در ايمان بدون صبر نيز وجود ندارد.»

خود را با ورزش يا هر كارى كه شما را از بى كارى و فراغت دور مى كند مشغول نماييد.

حضرت زين العابدين نيز مى فرمايد: «پروردگارا، اگر مقدر فرمودى كه ما را از اعمال خويش فارغ گردانى پس آن فراغت را در نيكى و درستى قرار ده و درد و رنجى براى سرانجام آن براى ما قرار مده.» پس به خداى متعال توكل نماييد و نااميد نشويد; و خواهيد ديد كه خداوند در امورى كه گمان مى كرديد به آن ها دست نمى يابيد گشايش ايجاد خواهد كرد.