به دخترى علاقه مند هستم و هر دو در مورد ازدواج به توافق رسيده ايم.ولى اكنون در حالت ترديد و دودلى به سر مى برم. در حقيقت من براى سلامت روان فر

به دخترى علاقه مند هستم و هر دو در مورد ازدواج به توافق رسيده ايم.ولى اكنون در حالت ترديد و دودلى به سر مى برم. در حقيقت من براى سلامت روان فرزندان مان در آينده متولد مى شوند نگران هستم. زيرا برخى از خواهران دختر مورد نظرم عقب مانده ذهنى هستند. چه توصيه اى در اين مورد به من مى فرماييد؟

بيش از آن كه در حالت نگرانى و دو دلى به سر بريد، از صاحب نظران يعنى پزشكان متخصص درباره ى تأثير اين مسأله ژنتيك بر روى سلامت فرزندان آينده خود سؤال كنيد; سپس تصميم خود را در اين رابطه اتخاذ نماييد. چرا كه شايد دو دلى شما بر دختر تأثير بدى بگذارد و او را در رؤياهاى شيرين فرو برد، سپس هنگام بيدار شدن از اين خواب، خود را در كابوس وحشتناكى بيابد.

پس به خاطر حفظ موقعيت و كرامت آن دختر جوان بعد از مشورت با پزشكان درباره اين موضوع تصميم گيرى نهايى و قطعى را انجام دهيد.