در سوئد يا برخى ديگر از كشورهاى اسلامى قصاب ها پيش از سربريدن حي

در سوئد يا برخى ديگر از كشورهاى اسلامى قصاب ها پيش از سربريدن حيوان آن را بى هوش مى كنند. حكم اين كار چيست؟ با توجه به اين كه قصاب ها مسلمان اند، و براى پاى بندى به قوانين آن كشورها بايد اين كار را انجام دهند؟

چون و تا آن گاه كه حيوان بر اثر سربريدن (تذكيه) براساس شريعت اسلام جان مى دهد اشكالى در اين كار نيست.