جوانى دانشگاهى هستم دوست دارم به دانش سراى قضا وارد شوم تا در آينده جزو كادر دادگاه هاى مدنى شوم. آيا مى توانم چنين كارى انجام دهم؟

جوانى دانشگاهى هستم دوست دارم به دانش سراى قضا وارد شوم تا در آينده جزو كادر دادگاه هاى مدنى شوم. آيا مى توانم چنين كارى انجام دهم؟

قضاوت در صورتى كه بر مبناى «ما انزل الله» نباشد و قاضى حق را به حق دار ندهد به نحوى كه قضاوت او به ظلم ظالم كمك كند، حرام است; اما در صورتى كه قاضى در احكام خود دقيق باشد به نحوى كه در منصب خود «حق الله» يا «حق الناس» را ضايع نسازد و در همه ى احكام صادره ى خود خدا را در نظر بگيرد و در مقابل قانون الهى، به نظر خود استناد نكند، حرام نيست. اگر به عنوان ثانوى، مصالح علياى اسلامى به چنين شغل هايى نيازمند باشد، در اين گونه موارد بايد به كارشناسانى كه ماهيت اوضاع و حالات نيازهاى ضرورى عمومى را بررسى مى كنند، مراجعه شود.