نظر شما درباره ى تعيين قضات توسط حاكميت سياسى چيست؟ و آيا اجتهاد جزو شرايط قاضى مى باشد؟

نظر شما درباره ى تعيين قضات توسط حاكميت سياسى چيست؟ و آيا اجتهاد جزو شرايط قاضى مى باشد؟

اصولاً چنين چيزى جايز نيست و اجتهاد نيز جزو شرايط قاضى نيست; اگر چه احوط اين است كه قاضى مجتهد باشد; ولى قاضى بايد حتماً داراى آگاهى فقهى وسيع و عالى باشد تا صلاحيت قضاوت در بين مردم را پيدا كند.