رانندگى مى كردم و سه سرنشين ديگر

رانندگى مى كردم و سه سرنشين ديگر نيز همراه من بودند. حادثه اى ترافيكى براى ما روى داد، سه نفر زخمى شدند و نفر چهارم فوت كرد. آيا من بايد ديه نفر چهارم را به خانواده ى او بپردازم؟

اگر حادثه ناشى از خطاى شما در رانندگى و يا نتيجه ى سرعت بيش از حد شما باشد ظاهراً بايد ديه نفر چهارم را به خانواده اش بپردازيد; ولى اگر حادثه ] از موارد بالا نباشد و [ جزو قضا و قدر باشد، ديه اى به عهده ى شما نيست; چون قتل به شما نسبت داده نمى شود. والله العالم.