گرفتار نوعى بيمارى هست

گرفتار نوعى بيمارى هستم. شرح خلاصه بيمارى، اين است كه هرگاه مى خواهم با همسرم همبستر شوم زود تحريك مى شوم و انزال زودرس به من دست مى دهد. از برخى چاره جويى كرده ام مرا به برخى ادعيه و تعويذها، راهنمايى كرده اند; زيرا معتقدند، «جن» سبب اين بحران در من مى باشد. از شما مى خواهم براى حل اين مشكل مرا راهنمايى كنيد؟

حالتى كه شما گرفتار آن هستيد نوعى حالت روانى ست و ربطى به مسئله ى جن ندارد; بنابراين نياز داريد كه به پزشك متخصص مراجعه كند. ايشان شايد بتوانند داروهايى را تجويز كنند كه حالت «زود انزالى» را در شما به تأخير اندازد. از خداوند شفاى عاجل شما را مسئلت مى نماييم.