همسرم سواد خواندن و نوشتن ندارد، آيا او از گوش دادن به نوار قرآن مانند قرائت قرآن، پاداش و ثواب مى برد؟

همسرم سواد خواندن و نوشتن ندارد، آيا او از گوش دادن به نوار قرآن مانند قرائت قرآن، پاداش و ثواب مى برد؟

اگر او به نوار قرآن گوش كند، اجر و ثواب مى برد; به ويژه اگر اين كار با هدف يادگيرى قرآن باشد; ولى بهتر آن است كه با قارى قرآن همراهى كند; در اين صورت اجر و مزدش افزودن مى گردد. ان شاءالله.