مى دانيم كه سوره ى توبه «بسمله» ندارد، اگر اين سوره را كامل نخوانده و تا نصف بخوانم، سپس

مى دانيم كه سوره ى توبه «بسمله» ندارد، اگر اين سوره را كامل نخوانده و تا نصف بخوانم، سپس براى كامل كردن سوره باز گردم، آيا مى توانم خواندن اين سوره را با گفتن «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بدون «بسمله» شروع كنم و به پايان برسانم؟

مانعى ندارد; همين طور مى شود ابتدا «استعاذه» نمود و سپس « بسم الله الرحمن الرحيم » گفت، نه به قصد اينكه جزئى از سوره است; بلكه به اين نيت كه مستحب است هركارى با « بسم الله الرحمن الرحيم » آغاز شود; در اين صورت « بسم الله الرحمن الرحيم » جزئى از سوره نخواهد بود.