چرا اسلام با مسأله تنظيم خانواده مخالف است؟ چنانچه مردى نتواند ج

چرا اسلام با مسأله تنظيم خانواده مخالف است؟ چنانچه مردى نتواند جز دو كودك را تربيت و بزرگ كند آيا اين حرام نخواهد بود كه شش فرزند و هشت فرزند به دنيا بياورد، و خانواده اش همواره در حرمان و تنگدستى به سر ببرد؟

اين كه گفته مى شود اسلام ضد مسأله ى تنظيم خانواده موضع مى گيرد نادرست است. اسلام در واقع ضد روحيه اى است كه انسان در آن همواره ترس از فقر دارد. زيرا خداوند از انسان مى خواهد كه احساس كند اين خداوند است كه وى را آفريده است و روزى او و فرزندانش را نيز تأمين مى كند. و صد البته، اين كار در چارچوب ابزارهاى طبيعى ايجاد شده توسط خداوند در جهان هستى صورت مى گيرد: «ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و ايّاكم»«و فرزندتان را از ترس فقر مكشيد، ماييم كه هم ايشان و هم شما را روزى مى دهيم.» بنابراين انسان نبايستى در اين امر ترسى به خود راه دهد خداوند متعال در اين زمينه هم چنين مى فرمايد: «ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً»«و هر كس كه از خداوند پروا و پارسايى پيشه كند، خداوند براى او راه چاره و بيرون شدن بگذارد.»

از اين رو و از لحاظ اخلاق ايمانى، انسان بايستى به خداوند متعال اعتماد داشته باشد. چرا كه آن گاه، خداوند روزى او را از آن جا كه انتظار دارد و ندارد فراهم خواهد ساخت. بنابراين تنظيم خانواده ذاتاً از جمله‌ى موارد عدم اعتماد به خداوند به شمار نمى آيد. ما در زندگى عملى خود نيز چه بسا كسانى را بشناسيم كه با دو فرزند نيز در تنگدستى به سر مى برند; در حالى كه دارندگان فرزندان زياد - اگر هم نگوييم مرفه - بى نياز زندگى مى كنند. بنابراين مسأله به تعداد زياد يا كم فرزندان مرتبط نيست; بلكه به حكمت خداوند متعال مرتبط است كه براى عده اى باب روزى را مى گشايد و عده اى ديگر را محروم مى سازد. «قل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»«خداوند روزى خويش را بر هر كسى كه بخواهد گشايش مى دهد يا تنگ و فرو بسته مى دارد.»

در مورد تنظيم خانواده نيز اسلام به شرط آن كه آسيبى به بدن وارد نشود آن را تحريم يا با آن مخالف نمى كند. آن چه در اين باب تحريم شده سقط جنين است. از نخستين روز انعقاد نطفه سقط جنين حرام مى گردد. اين در حالى است كه شيوه هاى بسيارى حلال و مجاز گذاشته شده است. از جمله - و در صورتى كه تأثيرهاى منفى زيان آور در پى نداشته باشد - به كارگيرى ضدباردارى، و نيز دوره هايى كه تلقيح در آن هاصورت نمى پذيرد. هم چنان كه كارگذارى ابزارهاى مانع باردارى درون رحم - به شرط آن كه توسط پزشك زن انجام شود - از نظر ما مجاز و حلال است.