خواهشمند است بفرماييد عدّه ى طلاق به چه مدت است، او تعداد حيض هايى كه زن مطلقه را از عدّه خارج مى سازد چندتاست؟

خواهشمند است بفرماييد عدّه ى طلاق به چه مدت است، او تعداد حيض هايى كه زن مطلقه را از عدّه خارج مى سازد چندتاست؟

عدّه ى مطلّقه گذشت سه طهارت براى زنى است كه دچار حيض مى شود. اما زنانى كه دچار حيض نمى شوند بايد سه ماه از طلاق شان بگذرد تا عدّه شان سرآيد.