نظر شما درباره خواندن قرآن كريم با شيوه هاى متعارف كه حاوى ترجيع و تهييج باشد چيست؟

نظر شما درباره خواندن قرآن كريم با شيوه هاى متعارف كه حاوى ترجيع و تهييج باشد چيست؟

به نظر ما خواندن قرآن به هر شيوه حتى به صورت غنايى جايز است; زيرا ما معتقديم اگر محتواى غنا حق باشد غنا نيز حلال مى باشد چه اسلام اين كه محتواى غنا، كلام الهى باشد. به شرط اين كه لحن موسيقى باعث تحريك غرايز انسان نشود و با فضاى قرآن متناسب باشد. ما ديدگاه ديگرى نيز در اين مسأله داريم و آن اين است كه ارزش موسيقى صورتى آهنگين به اين است كه محتواى فكرى را عميق مى سازد، پس هر چه صدا دلنشين تر باشد و بتواند تأثير بيشترى بر جان بگذارد، انسان معنا را عميق تر و مؤثرتر درك خواهد نمود. به همين جهت غناى به باطلب را از روى حرام كرده ايم كه باعث تعميق مفاهيم باطل در باور و احساس مى گردد. در حالى كه غناى به حق باعث تعميق مفاهيم حق در باور و احساس مى شود.

ما تشويق مى كنيم كه براى رشد اين هنر اسلامى دوره ها و مسابقات برگزار شود تا بتوانيم حكرت ذوق هنرى معاصر را دنبال كنيم. به شرط اين كه از فضاى قرآنى بيرون نشود و به آهنگ هايى بدون معنا تبديل نگردد.