سه‌شنبه اول ماه شعبان 1444 است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمدحسین فضل الله(ره) با صدور بیانیه‌ای اعلام داشت که سه‌شنبه اول ماه شعبان 1444 است. در این بیانیه این دفتر چنین آمده است:

سه‌شنبه اول ماه شعبان 1444 است

بیانیه دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمدحسین فضل الله(ره)

درباره آغاز اول ماه شعبان 1444ق

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمدحسین فضل الله(ره) با صدور بیانیه‌ای اعلام داشت که سه‌شنبه اول ماه شعبان 1444 است. در این بیانیه این دفتر چنین آمده است:

هلال ماه شعبان 1444(اقتران مرکزی) در روز دوشنبه 1 اسفند 1401ش ساعت 07:06 صبح به وقت جهانی، یعنی ساعت 09:06 صبح به وقت زمستانی شهر بیروت متولد می‌شود.

و همان‌طور که در تصویر فوق دیده می‌شود، رؤیت در عصر روز دوشنبه(شب سه‌شنبه) با چشم غیرمسلح و به آسانی در بخش‌هایی از غرب دور که بخشی از شب را با آن‌ها اشتراک نداریم، ممکن است و همین‌طور به شرط این‌که هوا صاف و رصد کننده خبره باشد، در بخش‌هایی از آمریکای شمالی و جنوبی که بخشی از شب را با آن‌ها اشتراک داریم، ممکن است و هم‌چنین در بخش جنوبی آفریقا که بخشی از شب را با آن اشتراک داریم، ممکن است.

از این رو طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمدحسین فضل الله(ره) که معتقد است اگر در هر نقطه از جهان که بخشی از شب را با آن اشتراک داریم، رؤیت هلال ممکن باشد، ماه آغاز شده است و در این باره، دیدن با چشم غیرمسلح و مسلح فرقی ندارد، سه‌شنبه 2 اسفند 1401ش اول ماه شعبان 1444 است.

از خداوند متعال می‌خواهیم که این ماه را ماه خیر و طاعت قرار دهد، برای مشکلداران گشایش عنایت فرماید، حوایج ما را برآورده سازد و امت ما را حفظ کند که او مهربان‌ترین مهربانان است.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمدحسین فضل الله(ره)

23 رجب 1444هـ برابر با 14/02/2023م