فتوای معظم له پیرامون آنفلوانزای خوکی و مراسم حج

وزارت بهداشت لبنان پیرامون موضع شرعی دینی در قبال وجوب حج در سال جاری با وجود ترس روز افزون از امکان انتشار ویروس آنفلوانزای خوکی در بین حاجیان که ممکن است طبق بعضی از ارزیابیها به چیزی شبه فاجعه انسانی بینجامد، پرسشی را از علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله مطرح نمود.

این سؤال البته مورد توجه و پرسش وزاری بهداشت عربی نیز می باشد که چهارشنبه جاری کنفرانس خود را تشکیل خواهند داد.

همین طور از کشورهای مختلف دنیا و مسلمانان ساکن در کشورهای غربی سؤالهایی در این باره از معظم له صورت گرفته است. ایشان در پاسخ به این استفتائات و نظرخواهیها پاسخ دادند:

از دیدگاه اسلام، صحت و سلامتی انسان از مقاصد اساسی تشریع می باشد. چیزی که اسلام در همه قانونگذاریهای خود بدان اهتمام دارد و آن را یکی از اولویتهای شرعی و انسانی اساسی خود قرار داده است و از بشر خواسته است که در چارچوب صحت و سلامتی حرکت نماید و به کسی این اجازه را نداده است که به امنیت انسان تعرض کرده و یا آن را در معرض خطر قرار دهد.

با توجه به وضعیتی که در آن مردم برای حیات خود احساس خطر حقیقی می کنند و از گسترش آنفلوانزای خوکی نگران هستند موارد زیر را مورد تأکید قرار می دهیم:

اول – حج از بزرگترین واجبات الهی به شمار می آید و از مهمترین نشانه های عزت و وحدت مسلمانان به شمار می آید. حج مراسم عبادی انقلابی است که تعطیل شدن آن در هر حالتی جایز نیست.

دوم – مقامات مسؤول چه در کشورهایی که حاجیان از این کشورها می آیند و یا دولتهایی که مقصد حاجیان به شمار می آیند، باید حالت فوق العاده بهداشتی اعلام کنند و برای جلوگیری از گسترش آنفلوانزای خوکی در بین حاجیان و بازتابهای خطرناک آن پس از بازگشتشان به کشورها و جوامع اسلامی و کشورهای غربی، به مسؤولیت خود به صورت کامل عمل نمایند.

سوم – باید حاجیان را نسبت به راههای پیشگیری و جلوگیری از سرایت آنفلوانزای خوکی آگاه نمود. همین طور دولتها و مقامات مسؤول و کاروان داران باید به مسؤولیت خود عمل کنند و با شفافیت و توجه کامل، تدابیر و ابزارهای بهداشتی لازم را در این زمینه فراهم کنند.

چهارم – در رابطه با وظیفه مکلّف چه حاجی باشد و چه عمره گزار، اگر احساس ضرر نمی نماید، می تواند عمره را به جای آورد و حج بگذارد و مشکلی در این باره ندارد. اما اگر احساس ضرر و دچار شدن به بیماری را دارد، با توجه به تأکیداتی که کارشناسان و متخصصان کرده اند و یا گرفتار حالت روانی دشواری در این زمینه است و ادای عمره و فریضه حج برای او مشکلات شدیدی را در بر دارد، در چنین حالاتی وجوب حج و عمره در این سال از او ساقط است.

دفتر علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله

بیروت؛ 26 رجب 1430 هـ برابر با 19/7/2009م