بیانیه دوم دفتر معظم له در مورد بقا بر تقلید

دفتر شرعی فقیه مجدد و علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله برای روشنتر شدن موضوع تقلید بیانیه دیگری را صادر نمود. در بیانیه این دفتر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین

خداوند متعال به خاطر فقدان سیدنا الفقیه المجدد التقی الورع آیت الله العظمی سید محمدحسین فضل الله پاداش ما و شما را عظیم گرداند.

دفتر شرعی معظم له عطف به بیانیه قبلی در خصوص مسأله تقلید، برای توضیح بیشتر اعلام می دارد:

اول – فقدان معظم له با توجه به حضور فعال ایشان در عرصه های تحقیق علمی و روشنگرانه و دقیق و همه جانبه و نیز عرصه های گوناگون دیگر، خسارت علمی بزرگی بود. خصوصاً که روش فقهی و اصولی ایشان منحصر به فرد بود. این روش ممتاز سبب شد ایشان در تاریخ جزو آن دسته از کسانی قرار گیرد که مکتب فکری فقهی¬ای بنیان گذاشتند که برای دهها سال تداوم یافت و سهم بسزایی در غنای فکر و فقه اسلامگرایان و متحول کردن آن ایفا کردند. همین امر باعث گردید که ایشان مصداق این حدیث پیامبر گرامی اسلام شود که فرموده اند: "خداوند برای این امت در هر صد سال کسی را بر می گزیند که دین را برای آنها نو گرداند."

دوم – ما می بینیم که فقهای معاصر بر وجوب یا جواز باقی ماندن بر تقلید مرجع متوفی معتقدند. خصوصاً اگر مقلِد او را اعلم بداند و یا در بین موجودین کسی را اعلم از او نداند. علاوه بر این تعدادی از فقها در شرط اعلمیت برای مرجع تقلید احتیاط هایی دارند. خصوصاً که در ادوار گوناگون تاریخ جامعه اسلامی، در آنِ واحد فقهای متعددی وجود داشته اند و گروههایی از مردم نیز از آنها تقلید می کرده اند. بدون این که این امر ابهامی داشته باشد یا محذوری بر آن مترتب باشد. بلکه آرای اجتهادی وجود دارند که تقلید ابتدایی از میت را نیز جایز می دانند.

بنابراین مقلدان فقیه مجدد و علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله (رض) می توانند بر تقلید از ایشان باقی بمانند.

سوم – دفتر شرعی با اعضای شناخته شده آن که از شاگردان معظم له می باشند، در زمینه فتوا و امور شرعی دیگر، هم چنان در خدمت مقلدان ایشان خواهند بود.

در پایان دفتر شرعی معظم له اعلام می دارد که بنا به مبنای فقهی معظم له (ره) در اثبات ابتدای ماههای قمری و با توجه به داده های دقیق فلکی، سه شنبه 13/7/2010م برابر با 22/4/1389هـ اول ماه شعبان است.

دفتر علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمدحسین فضل الله

بیروت؛ 27 رجب 1431هـ برابر با 9/7/2010م