دوشنبه اول ماه جمادی الاول 1440 است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روز دوشنبه 17 دی 1397، اول ماه جمادی الاول 1440 است. در این بیانیه آمده است:

دوشنبه اول ماه جمادی الاول 1440 است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روز دوشنبه 17 دی 1397، اول ماه جمادی الاول 1440 است. در این بیانیه آمده است:

 

بسمه تعالی

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز یکشنبه 16 دی 1397 (6 ژانویه 2019) در ساعت 01:28 به وقت جهانی و 03:28 به وقت محلی بیروت متولد می‌شود. رؤیت این هلال در بخش غربی قاره آفریقا و اغلب مناطق دو آمریکا با چشم مسلح ممکن است. همین طور اگر هوا صاف باشد، با چشم غیرمسلح  در آمریکای مرکزی و برخی مناطق آمریکای جنوبی دیده می‌شود. از این رو طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض) که امکان رؤیت را (چه با چشم غیرمسلح و چه مسلح) در هر منطقه‌ای از دنیا که بخشی از شب را با آن اشتراک داریم، کافی می‌دانددر تمام مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت اشتراک دارند، روز دوشنبه 17 دی 1397، اول ماه جمادی الاول 1440 است.

از خداوند متعال پایداری برحق، توفیق عمل صالح و حسن عاقبت را مسئلت می‌نماییم که او شنوای داناست.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض)

بیروت؛ 29 ربیع الثانی 1440 هـ