چهار شنبه، اول جمادی الثانی 1440 است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) با صدور بیانیه ای چهار شنبه 17 بهمن 1397 را اول ماه جمادی الثانی 1440 اعلام نمود. در این بیانیه آمده است:

چهار شنبه 17 بهمن 1397 اول ماه جمادی الثانی 1440 است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) با صدور بیانیه ای چهار شنبه 17 بهمن 1397 را اول ماه جمادی الثانی 1440 اعلام نمود. در این بیانیه آمده است:

 

بسمه تعالی

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز دوشنبه 15 بهمن 1397 در ساعت 21:04 به وقت جهانی یا ساعت 23:04 به وقت محلی بیروت متولد می شود.

دیدن این هلال در شامگاه روز دوشنبه (شب سه شنبه) در هیچ یک از مناطق جهان امکان ندارد. چون در این زمان ولادت هلال هنوز محقق نشده و بعد از غروب خورشید صورت می گیرد. آری رؤیت هلال در شامگاه سه شنبه (شب چهارشنبه) با چشم غیرمسلح در برخی از مناطق آمریکای مرکزی و جنوبی به آسانی ممکن است. همین طور به شرط صاف بودن هوا، دیدن آن در آمریکای مرکزی، تعدادی از مناطق آمریکای جنوبی و بخش غربی قاره آفریقا توسط چشم غیرمسلح ممکن است. همین طور دیدن آن با چشم مسلح در برخی از مناطق آفریقا و جاهای دیگر امکان پذیر است. از این رو در تمام مناطقی که ولو بخشی از شب را با مناطق رؤیت شریک هستند، روز چهار شنبه 17 بهمن 1397 اول ماه جمادی الثانی 1440 است و در این باره بخش شرقی و غربی کره زمین فرقی ندارند و این طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) است که امکان رؤیت هلال (چه با چشم غیرمسلح و چه چشم مسلح) در هر بخشی از مناطق جهان که بخشی از شب را با آنها اشتراک داشته باشیم، کافی می داند.

از خداوند چیزهایی را که خیر  و صلاح ما در آن است مسئلت می نماییم و از او می خواهیم که ما را از همه بدی ها حفظ نماید که او شنوای داناست.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض)

بیروت؛ 25 جمادی الاولی 1440 هـ و 31/1/٢٠١٩ م