جمعه 17 اسفند، اول ماه رجب است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) با صدور بیانیه ای جمعه 17 اسفند 1397 را اول ماه رجب 1440 اعلام نمود. در این بیانیه آمده است:

جمعه 17 اسفند 1397، اول ماه رجب 1440 است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) با صدور بیانیه ای جمعه 17 اسفند 1397 را اول ماه رجب 1440 اعلام نمود. در این بیانیه آمده است:

 

بسمه تعالی

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز چهارشنبه 15 اسفند 1397 در ساعت 16:04 به وقت جهانی یا ساعت 18:04 به وقت محلی بیروت متولد می شود.

دیدن این هلال در شامگاه روز چهارشنبه (شب پنج شنبه) نه با چشم غیرمسلح و نه چشم مسلح، در هیچ یک از مناطق جهان امکان ندارد. چون هلال قبل از غروب خورشید غروب می کند یا این که بر حسب تفاوت در مناطق، بعد از غروب خورشید متولد می شود. بنابراین روز پنج شنبه آخرین روز ماه جمادی الثانی 1440 و روز جمعه 17 اسفند 1397 در همه مناطق اولین روز ماه رجب است. در شامگاه پنج شنبه (شب جمعه) در آمریکای شمالی و جنوبی و بخش غربی آفریقا و اگر هوا صاف باشد، در بخش شرقی آفریقا و برخی مناطق آسیا و شبه جزیره عربی، امکان دیدن هلال با چشم غیرمسلح و به آسانی وجود دارد. همین طور دیدن آن با چشم مسلح در مناطق ما و برخی از مناطق آسیا و شرق دور امکان پذیر است. از این رو طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) است که امکان رؤیت هلال (چه با چشم غیرمسلح و چه چشم مسلح) در هر بخشی از مناطق جهان که بخشی از شب را با آنها اشتراک داشته باشیم، کافی می داند، روز جمعه 17 اسفند 1397 اول ماه رجب 1440 است و در این باره بخش شرقی و غربی کره زمین فرقی ندارند. بر مبنای دیدن فعلیه نیز اگر بخشی از شب را با کشور رؤیت اشتراک داشته باشیم، باز هم آغاز ماه رجب همان روز جمعه خواهد بود.

از خداوند متعال مسئلت می نماییم که ماه رجب را ماه استغفار، قبولی توبه و رحمت برای امت اسلامی قرار دهد و ما را به انجام عمل صالح در راستای محبت و رضایت خود توفیق دهد که که او مهربان ترین مهربانان است.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض)

بیروت؛ 25 جمادی الثانی 1440 هـ و 2/3/٢٠١٩ م