چهارشنبه اول ذی الحجة 1441 هـ است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) درباره تعیین اول ماه ذی الحجة 1441 هـ بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

چهارشنبه اول ذی الحجة 1441 هـ است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) درباره تعیین اول ماه ذی الحجة 1441 هـ بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هلال ماه ذی الحجة 1441 هـ (اقتران مرکزی) روز دوشنبه 30 تیر 1399 هـ ساعت 17:33 به وقت جهانی و 20:33 به وقت تابستانی شهر بیروت متولد می‌شود.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، رؤیت در دوشنبه شب (شب سه شنبه) با چشم غیرمسلح و مسلح در تمام مناطق جهان، به استثناء مناطقی که بعد از خط 150 درجه غربی قرار دارند، غیرممکن است. چون همان طور که در تصویر بالا به وضوح دیده می‌شود، رؤیت در مناطق سورمه‌ای رنگ با چشم مسلح ممکن است؛ اما این مناطق جزو مناطقی هستند که ما بخشی از شب را با آن‌ها اشتراک نداریم؛ بنابراین روز سه شنبه 31 تیر 1399 برای مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت اشتراک ندارند، آخرین روز ماه ذی القعدة خواهد بود. ولی در شب چهارشنبه (سه شنبه شب) همان طور که در تصویر پایین به رنگ سبز دیده می‌شود، رؤیت با چشم غیرمسلح و به آسانی ممکن است و در مناطقی که به رنگ صورتی مشخص شده‌اند، به شرط این که هوا صاف باشد و رصد کننده باتجربه و خبره باشد، همین گونه است و در مناطقی که به رنگ سورمه‌ای مشخص شده‌اند، با چشم مسلح قابل رؤیت است.

از این رو طبق مبنای فقهی مرجع دینی سید محمد حسین فضل الله (ره) که معتقد است اگر رؤیت هلال در هر منطقه‌ای جهان ممکن باشد، به شرط این که بخشی از شب را با آن اشتراک داشته باشیم، ماه آغاز شده است و تفاوتی میان رؤیت با چشم غیرمسلح و مسلح وجود ندارد، روز چهارشنبه 1 مرداد 1399 برای کلیه مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت در شب سه شنبه اشتراک ندارند، اول ماه ذی الحجة 1441 هـ خواهد بود.

از خداوند سبحانه و تعالی می‌خواهیم که حج حاجیان و عید مسلمانان را مبارک گرداند و این نگرانی را از امت اسلامی برطرف فرماید، کید دشمنان را دفع کند و عزت، نصرت و کرامت را برای ما رقم بزند. به درستی که او عزیز و کریم است و او مهربان‌ترین مهربانان است.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره)

بیروت؛ 26 ذی القعدة 1441 هـ برابر با 27 تیر 1399 و ١٧/٧/٢٠٢٠ م