دوشنبه 26 آبان ماه، اول ربیع الثانی ۱۴۴۲ است

هلال ماه ربیع الثانی سال ۱۴۴۲ (اقتران مرکزی) در روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ش ساعت ۰۷:۰۵ صبح به وقت بین المللی یعنی ساعت ۰۷:۰۷ صبح به وقت زمستانی شهر بیروت متولد می‌شود.

دوشنبه اول ربیع الثانی ۱۴۴۲ است

بیانیه دفتر شرعی مؤسسه علامه سید محمد حسین فضل الله (ره) درباره آغاز ماه ربیع الثانی ۱۴۴۲

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هلال ماه ربیع الثانی سال ۱۴۴۲ (اقتران مرکزی) در روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ش ساعت ۰۷:۰۵ صبح به وقت بین المللی یعنی ساعت ۰۷:۰۷ صبح به وقت زمستانی شهر بیروت متولد می‌شود.

همان طور که در تصویر بالا دیده می‌شود، رؤیت در عصر یکشنبه (شب دوشنبه) با چشم غیرمسلح و غیرمسلح ممکن است و این رؤیت به قرار ذیل است:

۱. در مناطق سبز رنگ، هلال با چشم غیرمسلح و به آسانی دیده می‌شود که ممکن است ما بخشی از شب را با این مناطق اشتراک نداشته باشیم.

۲. در مناطق صورتی رنگ که آمریکای جنوبی باشد به شرط این که هوا، صاف و رصد کننده خبره باشد، هلال با چشم غیرمسلح دیده می‌شود، به استثنای برخی از قسمت‌های جنوبی و مرکزی و شمالی قاره آمریکا.

۳. در مناطق سورمه‌ای رنگ که بخش غربی قاره آفریقا باشد، هلال با چشم مسلح دیده می‌شود.

همه این‌ها به این معناست که روز دوشنبه ۲۶ آبان روز اول ماه ربیع الاول ۱۴۴۲ است و این طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) است که معتقد است اگر رؤیت هلال در هر منطقه‌ای از جهان ممکن شود، به شرط این که بخشی از شب را با آن اشتراک داشته باشیم، ماه آغاز شده است و تفاوتی میان دیدن با چشم غیرمسلح و مسلح هم نیست و در آغاز ماه ربیع الثانی مناطق شرقی و غربی زمین تفاوتی با هم ندارند. بر این اساس ماه ربیع الاول ناقص (۲۹ روز) خواهد بود.

از خداوند سبحانه و تعالی می‌خواهیم که به ما توفیق طاعت عنایت فرماید، نابسامانی‌ها را از امت ما بردارد و وضعیت ما را اصلاح فرماید. ‌إنه سمیع مجیب.

دفتر شرعی مؤسسه علامه سید محمد حسین فضل الله (ره)

بیروت؛ ۲۶ ربیع الاول ۱۴۴۲ برابر با ۱۲/۱۱/۲۰۲۰م