دیدار با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

در این دیدار دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گزارشی از فعالیت‌های مجمع و تلاش مداوم آن برای تقریب مذاهب اسلامی به ویژه در شرایط کنونی که روند وحدت اسلامی با چالش‌های فراوانی روبرو شده است، ارائه داد.

دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

باعلامه سید علی فضل الله

 

حجة الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و هیئت همراه شامل استاد حسن خلیلی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و دکتر عباس خامه یار رایزن فرهنگی این کشور در بیروت با علامه سید علی فضل الله دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گزارشی از فعالیت‌های مجمع و تلاش مداوم آن برای تقریب مذاهب اسلامی به ویژه در شرایط کنونی که روند وحدت اسلامی با چالش‌های فراوانی روبرو شده است، ارائه داد.

علامه سید علی فضل الله نیز در این دیدار بر ضرورت تقویت فعالیت‌های مجمع تأکید داشت و اشاره کرد که دیگران تلاش دارند با استفاده از مشکلاتی که در روابط میان مسلمانان وجود دارند، به مشکلات جهان اسلام نفوذ کنند. ایشان تأکید کردند که تلاش برای وحدت اسلامی باید جزو اولویت‌های اساسی جهان اسلام قرار گیرد.

مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره)

بیروت؛ 18 شعبان 1442 هـ 31/03/2021 م