یکشنبه 20 تیر 1400، اول ذی الحجه 1442 است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) درباره تعیین ابتدای ماه ذی الحجه 1442 بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه این دفتر چنین آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه 20 تیر 1400، اول ذی الحجه 1442 است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) درباره تعیین ابتدای ماه ذی الحجه 1442 بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه این دفتر چنین آمده است:

هلال ماه ذی الحجه(اقتران مرکزی) در روز شنبه 19 تیر 1400 ساعت 01:17 شب به وقت جهانی یعنی 04:17 صبح به وقت تابستانی بیروت متولد می‌شود.

همان‌طور که در تصویر بالا دیده می‌شود، رؤیت هلال در عصر ‌شنبه(شب یکشنبه) در تعدادی از مناطق جهان که بخشی از شب را با آنها اشتراک داریم، ممکن است؛ از این رو یکشنبه 20 تیر 1400، اول ماه ذی الحجه 1442 است و در این باره تفاوتی میان مناطق شرقی و غربی نیست.

و این طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) است که عقیده دارد اگر رؤیت هلال در هر منطقه‌ای از جهان، به شرط این که بخشی از شب را با آن اشتراک داشته باشیم، ممکن شود، ماه جدید آغاز شده است و در این باره تفاوتی میان رؤیت با چشم غیرمسلح و چشم مسلح وجود ندارد.

از خداوند متعال می خواهیم که این ماه را برای حج و عمره گزاران مبارک گرداند، اعمال ما را قبول فرماید و برای امت اسلامی گشایش و فرج عنایت فرماید. إنّه سميع مجيب.

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره)

بیروت؛ 26 ذی القعده 1442 برابر با 15 تیر 1400 و 06/07/2021 م