دیدار با معاون دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ایران

علامه سید علی فضل الله، سید محمدرضا مرتضوی معاون دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ایران را به حضور پذیرفت. وی ضمن بیان فعالیت‌های مجمع، برخی از مسائل امت اسلامی و راه‌های تقویت وحدت اسلامی را با ایشان مورد بحث و بررسی قرار داد.

دیدار با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ایران

 

علامه سید علی فضل الله، سید محمدرضا مرتضوی معاون دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ایران را به حضور پذیرفت. وی ضمن بیان فعالیت‌های مجمع، برخی از مسائل امت اسلامی و راه‌های تقویت وحدت اسلامی را با ایشان مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

از سوی دیگر علامه سید علی فضل الله، عملکرد مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را در نشر فرهنگ وحدت در برابر فرهنگ تفرقه، چنددستگی و تعصب ستود و خواستار استفاده از فضای مثبت موجود برای تقویت این وحدت شد.

در دیداری جداگانه، علامه سید علی فضل الله دکتر حسین راغب رئیس حزب اصلاح سوریه را به حضور پذیرفت. در این دیدار آخرین تحولات سوریه و لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید علی فضل الله فضای گفتگو و تعامل موجود در جامعه اسلامی و عربی را ستود و از بازگشت سوریه به جامعه عرب استقبال کرد و اظهار داشت رژیم صهیونیستی و بدخواهان امت عربی و اسلامی از تفرقه، چنددستگی و پراکندگی موجود سود می‌برند و تأکید داشت که تلاش وحدت طلبانه در جوانب گوناگون باعث تقویت و تحکیم توانمندی‌های امت اسلامی می‌شود، از توانایی‌ها و منابع آن صیانت می‌کند و امت اسلامی را قادر می‌سازد که در برابر طرح‌های تفرقه‌افکنانه ایستادگی کند.