دعای افتتاح از دعاهای شب‌های ماه رمضان است که محمد بن عثمان از نایبان خاص امام زمان (عج) آن را نقل کرده است. دعای افتتاح شامل مطالب خداشناسی است و عده‌ای از علما بر آن شرح نوشته‌اند. بند آخر این دعا به این امور اشاره دارد: اظهار علاقه به دولت اسلامی در پرتو ظهور امام مهدی(عج)، بیان هدف حکومت اسلامی و وظیفه شیعیان در قبال آن.

یادداشت‌ها و پاسخ‌ها

×

درج نام لازم است!

لطفا نام معتبر وارد فرمائید

رایانامۀ معتبر نیاز است!

لطفا یک رایانامۀ معتبر وارد فرمائید

درج یادداشت لازم است!

* درج بخش‌های ستاره‌دار ضروری است

اولین نویسندۀ یادداشت باشید