image-1165

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 6 تیر ماه 1399

مطالب مهم خطبه اول: همکاری در آیینه احادیث / با همبستگی می‌توان از جامعه حمایت کرد.

مطالب مهم خطبه دوم: لبنان، فرسایش دوام‌دار / گفتگوی فراگیر ملی /…

image-1164

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 30 خرداد ماه 1390

مطالب مهم خطبه اول: نفی احتکار / محکتر خائن و ملعون است / جامعه به مهربانی نیاز دارد.

مطالب مهم خطبه دوم: زیر فشار بحران / آیا راه حل‌های جایگزین…

image-1163

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 23 خرداد ماه 1399

مطالب مهم خطبه اول: چگونه دیگران را مخاطب خود قرار دهیم؟ / درس‌هایی از پیامبر خدا(ص) / حرمت دشنام دادن به دیگران / به سخن خوب نیازمندیم.

مطالب مهم…

image-1162

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 16 خرداد ماه 1399

مطالب مهم خطبه اول: زیان‌کاران روز قیامت / چگونه داشته‌های خود را حفظ کنیم؟

مطالب مهم خطبه دوم: باید سخت‌گیری شود / مسئولیت دولت / عدم استفاده ابزاری…

image-1161

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 9 خرداد ماه 1399

مطالب مهم خطبه اول: بازگشت مشروط / پیشگیری وظیفه شرعی است / باید به درگاه خداوند دعا کنیم.

مطالب مهم خطبه دوم: آیا به آموزش ها مقید هستیم؟ / بحرانی…

image-1160

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 2 خرداد ماه 1399

متن زیر جهت ایراد خطبه جمعه مورخ 29 رمضان المبارک 1441، برابر با 2 خرداد ماه 1399 آماده گشته بود که متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از…

image-1159

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 26 اردیبهشت ماه 1399

متن زیر جهت ایراد خطبه جمعه مورخ 22 رمضان المبارک 1441، برابر با 26 ردیبهشت ماه 1399 آماده گشته بود که متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از…

image-1158

جدیدترین اخبار بیانیه‌ها |

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹ روز عید سعید فطر است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) در رابطه با آغاز ماه شوال یعنی عید سعید فطر بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه این دفتر آمده است:

image-1157

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 19 اردیبهشت ماه 1399

متن زیر جهت ایراد خطبه جمعه مورخ 15 رمضان المبارک 1441، برابر با 19 ردیبهشت ماه 1399 آماده گشته بود که متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از…

image-1156

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 12 اردیبهشت ماه 1399

متن زیر جهت ایراد خطبه جمعه مورخ 8 رمضان المبارک 1441، برابر با 12 ردیبهشت ماه 1399 آماده گشته بود که متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از…